Om 4H

 

4H är en partipolitiskt och religiöst obunden, internationell organisation för barn och ungdomar. 4H startades i Springfield i Ohio år 1902 och finns i dag i ett 80-tal länder. I Sverige finns det över 40 4H-gårdar och ett stort antal 4H-klubbar. I 4H gör man allt från att åka på läger, fiska, baka, spela fotboll eller teater, åka gokart, leka lekar tillsammans och lära sig om djur och natur. På 4H-gårdar finns det även möjlighet att t ex rida, odla, kompostera, kela med kaniner eller andra djur.

Verksamheten är gjord av barn och ungdomar för barn och ungdomar. Klubben är basen i 4H:s föreningsdemokrati. Där utses en styrelse av medlemmarna på årsmötet enligt traditionella demokratiska former. Det som är viktigt när du sitter i styrelsen är att du är intresserad av att planera och utföra klubbens verksamhet. Erfarenheterna från att ha suttit med i en klubbstyrelse har man ofta nytta av i andra sammanhang, i skolan eller när man ska söka jobb.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

Det motto 4H-organisationen arbetar efter är: ”LÄRA GENOM ATT GÖRA”. 4H-verksamheten är uppbyggd kring praktisk inlärning, där teorin blir ett hjälpmedel för det praktiska handlandet.

De fyra 4H:nas innebörd ger tillsammans med 4H:s motto en god bild av vad 4H vill. Exempelvis genom 4H-företagen där ungdomarna får lära sig allt från planering till bokföring. Ett 4H-företag är en praktisk uppgift som medlemmen tar på sig under en begränsad period, ex. ett sommarlov, våren, ett år etc. Det kan vara att mata kalven på 4H-gården, göra sylt eller lära sig spela gitarr. Det kan genomföras enskilt eller tillsammans med andra. 4H-företaget ska vara tydligt åtskilt från övrig verksamhet och ligga inom ramarna för 4H:s profiler jord, skog, hem, hushåll och kultur. Syftet med 4H-företag är att 4H-företagaren ska lära sig att själv ta ansvar för en uppgift och samtidigt få möjlighet att tjäna några kronor.

De 4st H:na står för:

HUVUD - kunskap

En engagerad person vågar ifrågasätta och ta ställning, detta genom fostran i föreningsdemokrati i enlighet med vårt första H (Huvud – kunskap). Huvudet är det första av de fyra H:na och är sinnebilden för kunskap. Först och främst vill vi främja intresset för ett aktivt lärande genom hela livet. Det skall vi uppnå genom att ha ett intressant och inspirerande inlärningssätt. Kunskap och förståelse för vår omvärld är något vi värderar högt liksom kunskap om vad naturen och dess resurser kan ge oss. Vi vill också förmedla kunskap om hur man arbetar demokratiskt. Det förmedlar vi genom att ha en levande föreningsdemokrati där varje medlem är med och bestämmer över sin fritid.

HJÄRTA - medkänsla

Med ansvarstagande menar vi en person som står för sina handlingar och som inte gör dem för egen vinning. Han sätter med andra ord gruppen i första rummet. I gruppen respekteras varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund. Detta enligt hjärtats H (Hjärta – respekt, medkänsla, empati). Slår man upp ordet hjärta i en uppslagsbok står där bland annat "förmåga till medkänsla". Utveckling av denna förmåga är precis vad det andra av de fyra H:na står för. Medkänsla för alla människor är något som är viktigt att ha med sig i livet. Lika viktigt är också medkänsla och respekt för djur och natur.

HAND - praktisk färdighet

En 4H:are klarar också av att gå från idé till handling (Hand – färdighet) och är engagerad i sin och sina kompisars fritid. 4H:s motto är att "Lära genom att göra". Med detta vill 4H göra lärandet till en lek och väcka nyfikenhet att söka mer kunskap ur huvudets H. Barnet vill kanske veta hur och vilken mat killingen får. De äldre ledarna vill kanske lära sig hur man för en diskussion och hur man förmedlar ett budskap.

HÄLSA - ett sunt levnadssätt

Den som visar respekt för omvärlden är medveten om samspelet i och mellan djur, natur och människa och kan se sig själv som en del av helheten. En helhet där ett fungerande samspel är A och O för att naturen, djuren och därmed också vi människor ska må bra (Hälsa – sunt levnadssätt). Med hälsans H är tanken att vi alla ska leva sunt och naturligt. För 4H är ett sunt levnadssätt att hålla igång kropp och hjärna med sund mat, idrott, lek och vistelse i skog och mark. Hjärnan hålls igång genom att du hela tiden har ett socialt umgänge och deltar i många olika lärande aktiviteter för alla sinnen.

Lördagen den 17 september firas traditionellt den nationella 4H-dagen i hela landet. Syftet med 4H-dagen är att visa upp 4H och vår verksamhet.

Klöverbladet är Sveriges 4H:s medlemstidning. Den kommer med fyra nummer per år och skickas ut till alla medlemmar.

Man kan åka som utbytesstudent inom International Four-H Youth Exchange, IFYE, inom 4H och då besöka andra länder och ta del av deras kulturer. Man är borta 6 v- 6 månader och bor i värdfamiljer i tex England, USA, Schweiz eller Nya Zeeland. Man kan söka som IFYE om man är mellan 18 och 30 år. Det finns även ett Nordiskt Utbyte för de som är 14-18 år.